επιτεινω

επιτεινω
    ἐπιτείνω
    ἐπι-τείνω
    (fut. ἐπιτενῶ, ион. impf. iter. ἐπετείνεσκον)
    1) натягивать
    

(τὰς χορδάς Plat.; τὰ τόξα καὴ τὰς λύρας Plut.)

    2) напрягать
    

τὰ νεῦρα οἷα ἐπιτείνεσθαι καὴ ἀνίεσθαι Plat. — сухожилия, способные напрягаться и ослабляться

    3) растягивать, расстилать, распространять
    

ἐπὴ νὺξ τέταται (pf. pass. in tmesi) βροτοῖσιν Hom.(вечная) ночь раскинулась над смертными (киммерийцами);

    ἐπὴ πτόλεμος τέτατό σφιν Hom. — сражение перемещалось вслед за ними

    4) настилать
    

(ξύλα ἐπὴ τέν γέφυραν Her.)

    5) терзать, мучить
    

(ἐπιτείνεσθαι ὑπὸ νόσων Plat.)

    6) усиливать, повышать, поднимать
    

(ἡδονάς Plat.; τὰ τιμήματα Arst.; τέν φωνήν Arst., Plut.; τὸν φόρον Plut.)

    7) побуждать, заставлять
    

(τινὰ ποιεῖν τι Xen.)

    8) (тж. ἐ. ἑαυτόν Plut.) стремиться, устремляться, метить
    

(πρὸς τὸν σκοπόν Arst.; тж. pass., ἐπιταθῆναι εἰς ἀνδραγαθίαν Xen.)

    ἐπιταθῆναι ταῖς εὐνοίαις Polyb. — стремиться показать (свою) благожелательность;
    ἐπιτεταμένοι τοῖς βιβλίοις Luc. — преданные книгам

    9) pass. обходиться или выдерживать, довольствоваться
    

(ἀπὸ τοῦ αὐτοῦ σίτου πλείω χρόνον ἐπιταθῆναι Xen.)

    10) усиливаться
    

(κίνησις ἐπιτείνει Arst.; ψῦχος ἐπέτεινε Plut.)


Древнегреческо-русский словарь - М.: ГИИНС. . 1958.

Смотреть что такое "επιτεινω" в других словарях:

 • ἐπιτείνω — stretch upon aor subj act 1st sg ἐπιτείνω stretch upon pres subj act 1st sg ἐπιτείνω stretch upon pres ind act 1st sg ἐπιτείνω stretch upon aor ind mid 2nd sg (homeric ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • επιτείνω — επιτείνω, επέτεινα βλ. πίν. 172 …   Τα ρήματα της νέας ελληνικής

 • επιτείνω — (AM ἐπιτείνω) [τείνω] 1. επαυξάνω, εντείνω, κάνω κάτι εντονότερο (α. «επέτεινε τις προσπάθειες» β. «ἔρωτας ἡ τῶν οἴνων πόσις ἐπιτείνει», Πλάτ.) αρχ. 1. εκτείνω πάνω από κάτι, απλώνω («οίκοδόμεε γέφυραν... ἐπιτείνεσκε δ’ ἐπ’ αὐτήν... ξύλα… …   Dictionary of Greek

 • επιτείνω — επίτεινα, επιτάθηκα, μτβ., εντείνω περισσότερο, επαυξάνω την ένταση, κάνω κάτι εντονότερο: Επιτείνει τις προσπάθειές του …   Νέο ερμηνευτικό λεξικό της νεοελληνικής γλώσσας (Новый толковании словарь современного греческого)

 • ἐπιτείνῃ — ἐπιτείνω stretch upon aor subj mid 2nd sg ἐπιτείνω stretch upon aor subj act 3rd sg ἐπιτείνω stretch upon pres subj mp 2nd sg ἐπιτείνω stretch upon pres ind mp 2nd sg ἐπιτείνω stretch upon pres subj act 3rd sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • ἐπιτείνετε — ἐπιτείνω stretch upon aor subj act 2nd pl (epic) ἐπιτείνω stretch upon pres imperat act 2nd pl ἐπιτείνω stretch upon pres ind act 2nd pl ἐπιτείνω stretch upon imperf ind act 2nd pl (homeric ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • ἐπιτεταμένα — ἐπιτείνω stretch upon perf part mp neut nom/voc/acc pl ἐπιτεταμένᾱ , ἐπιτείνω stretch upon perf part mp fem nom/voc/acc dual ἐπιτεταμένᾱ , ἐπιτείνω stretch upon perf part mp fem nom/voc sg (doric aeolic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • ἐπιτείνει — ἐπιτείνω stretch upon aor subj act 3rd sg (epic) ἐπιτείνω stretch upon pres ind mp 2nd sg ἐπιτείνω stretch upon pres ind act 3rd sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • ἐπιτείνομεν — ἐπιτείνω stretch upon aor subj act 1st pl (epic) ἐπιτείνω stretch upon pres ind act 1st pl ἐπιτείνω stretch upon imperf ind act 1st pl (homeric ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • ἐπιτείνουσι — ἐπιτείνω stretch upon aor subj act 3rd pl (epic) ἐπιτείνω stretch upon pres part act masc/neut dat pl (attic epic doric ionic) ἐπιτείνω stretch upon pres ind act 3rd pl (attic epic doric ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • ἐπιτείνουσιν — ἐπιτείνω stretch upon aor subj act 3rd pl (epic) ἐπιτείνω stretch upon pres part act masc/neut dat pl (attic epic doric ionic) ἐπιτείνω stretch upon pres ind act 3rd pl (attic epic doric ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»